2.1 Melding bij de gemeente Zwartewaterland (de Centrale Toegang)

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente, bij de Centrale Toegang. De inwoner kan deze melding schriftelijk, digitaal, mondeling en telefonisch doen. Een melding voor bijstandsuitkering of een IOAW-uitkering kan alleen digitaal via www.werk.nl(externe link).

2.1.2 Doel en procedure

De gemeente ontvangt de melding. De gemeente bevestigt de melding in een brief of e-mail aan de inwoner. In deze bevestiging nodigt de gemeente de inwoner uit voor een gesprek met een medewerker. Tenzij dit niet nodig is (zie 2.3.1 lid 3). In de uitnodiging maakt de gemeente duidelijk waar en wanneer het gesprek is en waarover het gesprek gaat. 

Het gesprek kan bij de inwoner thuis zijn (huisbezoek). Het gesprek is thuis als de inwoner dit wil of als dat van belang is voor de hulpvraag. De gemeente geeft informatie over de mogelijkheid om binnen 7 dagen na de melding zelf een plan op te stellen. In dit plan legt de inwoner uit hoe zijn persoonlijke situatie is en wat hij wil bereiken met zijn vraag (dit noemen we een persoonlijk plan of familiegroepsplan).

2.1.3 Gegevens

De gemeente verzamelt alle gegevens over de situatie van de inwoner die nodig zijn voor het gesprek en het onderzoek. Als het gaat om gegevens die de gemeente niet zelf kan inzien of verkrijgen, dan vraagt de gemeente aan de inwoner om die gegevens te leveren. Bij de uitnodiging voor het gesprek staat welke gegevens dat zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?