Wat is het?

Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld ijs, loempia's of bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen of oliebollen verkopen op een plek in Zwartewaterland? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Het gaat hier niet om een vaste plaats op een weekmarkt of een evenement. Daarvoor heeft u een weekmarktvergunningnodig. Een standplaatsvergunning kunt u schriftelijk of online aanvragen met eHerkenning. 

Online aanvragen met eHerkenning

Hoe werkt het?

U vraagt een standplaatsvergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Dit kan online met eHerkenning of schriftelijk. Een schriftelijke aanvraag kunt u sturen naar de gemeente Zwartewaterland, postbus 23, 8060 AA Hasselt. 

Uploaden of meenemen

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij kopieën nodig van de volgende documenten:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Geldige registratiekaart van het Centraal-Registratiekantoor te Den Haag
 • Geldig W.A. marktverzekeringsbewijs

Beoordeling van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een standplaats op het volgende:

 • Redelijke eisen van welstand
 • Bruikbaarheid van de weg
 • Veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • Het bestemmingsplan
 • De bescherming van groenvoorzieningen
 • Het maximum aantal standplaatsen

Heeft u vragen?

Vragen over standplaatsvergunningen kunt u stellen aan de marktmeester, de heer S. Sleking T 14 038 of  06-2753 0069.

Wat kost het?

 • Eén dagdeel per week: € 574,00 per jaar
 • Twee dagdelen per week: € 861,00 per jaar
 • Drie dagdelen per week: € 1.145,00 per jaar
 • Vier dagdelen per week: € 1.433,00 per jaar
 • Vijf dagdelen of meer per week € 1.720,00 per jaar

Heeft u gevonden wat u zocht?