Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • handelingsbekwaam bent

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u verkoopt
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

U kunt de vergunning op 2 manieren aanvragen:

eHerkenning linkStandplaatsvergunning aanvragen

Bij uw aanvraag stuurt u in ieder geval de volgende informatie mee:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Geldig W.A. marktverzekeringsbewijs

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een standplaats op het volgende:

 • Redelijke eisen van welstand.
 • Bruikbaarheid van de weg.
 • Veilig en doelmatig gebruik van de weg.
 • Het bestemmingsplan.
 • De bescherming van groenvoorzieningen.
 • Het maximum aantal standplaatsen.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Wat kost het?

Een vergunning aanvragen kost € 20,00. (leges)

Daarnaast betaalt u voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond precariobelasting

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.