Wat is het?

Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld ijs, loempia's of bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen of oliebollen verkopen op een plek in Zwartewaterland? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Het gaat hier niet om een vaste plaats op een weekmarkt of een evenement. 

Aanvragen

Gegevens die u bij uw aanvraag moet voegen:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Geldig W.A. marktverzekeringsbewijs

U kunt de vergunning op twee manieren aanvragen:

Aanvragen met e-Herkenning

Beoordelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een standplaats op het volgende:

  • Redelijke eisen van welstand
  • Bruikbaarheid van de weg
  • Veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • Het bestemmingsplan
  • De bescherming van groenvoorzieningen
  • Het maximum aantal standplaatsen

Kosten en termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaalt u precariobelasting(externe link). Voor de aanvraag van een vergunning betaalt u leges(externe link).

Heeft u vragen?

Bij vragen over standplaatsvergunningen kunt u bellen naar 14 038.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?