Snoeien van bomen

In onze gemeente hebben wij aandacht voor onze bomen. We willen dat de bomen zo lang mogelijk mee gaan. Daarom beheren we de bomen volgens een vaste aanpak. Daar hoort ook bij dat we de bomen snoeien.

We snoeien bomen in de periode van september tot uiterlijk half maart. Dat doen we op de volgende 2 manieren:

  • begeleidingssnoei
  • onderhoudssnoei

Begeleidingssnoei

We snoeien hierbij in de tijdelijke kroon van de boom. Dat zijn alle takken die we geleidelijk weghalen. Zo vormen we een takvrije stam en de definitieve kroon. Bomen in de begeleidingssnoei snoeien we 1x in de 3 jaar.

Onderhoudssnoei

Bij volwassen bomen snoeien we om de veiligheid te waarborgen. De dode en slecht aangehechte takken halen we weg. Deze onderhoudssnoei doen we 1x in de 6 jaar.

In onze gemeente hebben we we ook de zogenaamde risico- en attentiebomen. Dit zijn bomen in de eindfase. Deze bomen controleren we jaarlijks of tweejaarlijks. Als het nodig is, snoeien we deze bomen.