Wat is het?

Grenst uw tuin aan een groenstrook (of reststrook), een stukje openbare grond, van de gemeente? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen, zodat uw tuin wat groter wordt. U koopt dan een groenstrook van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Snippergroen vraagt u aan met DigiD. Bij uw aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • Situatietekening met maatvoering.
 • Toelichting waarom u het stukje snippergroen wilt kopen.

DigiD linkSnippergroen aanvragen

U kunt het aanvraagformulier ook onderaan deze pagina downloaden.

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 2 maanden.

Wat kost het?

De verkoopprijs voor iedere m2 is:

 • Voor stukjes voor de woning: € 51,35
 • Voor stukjes die naast en achter de woning liggen: € 102,70

Over deze bedragen kunt u niet onderhandelen. Genoemde prijzen zijn zonder kosten koper. Denk ook aan de volgende kosten:

 • Overdrachtsbelasting van 2% van de verkoopsom
 • Inmeten en inschrijving van verkoopakte bij het Kadaster: kosten afhankelijk van grootte en verkoopprijs van de grond
 • Honorarium van de notaris.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt elke aanvraag apart. De gemeente beoordeelt of de grond wel of niet verkoopbaar is.

 • U de eigenaar bent van de grond dat direct aansluit op de openbare grond
 • U wilt uw tuin uitbreiden met de groenstrook.
 • U houdt rekening met de belangen van omwonenden.
 • De gemeente heeft geen plannen met de strook grond.
 • De strook hoort niet bij een belangrijk park of grote groenstrook.
 • Er liggen geen kabels en leidingen in de grond.
 • Er staan geen bomen die voorkomen op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen.
 • Ander openbaar groen blijft bereikbaar.
 • Verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet verminderen door onder andere nieuwe erfafscheidingen.
 • Kosten zijn voor koper.
 • Stukjes snippergroen die met of zonder huurcontract, die al door bewoners in gebruik zijn, zijn ook te koop.
 • We behandelen verzoeken tot aankoop van overhoeken/groenstroken in nieuwe wijken niet in de eerste tien jaar na woonrijp maken. Deze gronden zijn vaak nog niet in eigendom van de gemeente. Ook moet de aanplant van het groen eerst de tijd krijgen om te kunnen ontwikkelen.

Wilt u een stukje snippergroen kopen dat doorloopt en grenst aan de grond van uw buren? Dan kunt u dit alleen kopen als de andere buren ook eenzelfde stukje groen kopen dat aan hun grond grenst. Op deze manier vormen alle stukjes samen een aaneengesloten strook groen.

Dit geldt voor (half) aaneengesloten woningen in bijvoorbeeld rij- of schakelwoningen of 2-1 kap woningen. U doet dan samen een aanvraag.