Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Wat kost het?

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

  • Eénpersoons huishoudens: € 258,00
  • Twee- of meer persoons huishoudens: € 314,00
  • Bedrijfspanden met lozing van afvalwater en hemelwater, zoals bedrijfspanden: € 3,03 per m3, met een minimum bedrag van € 314,00
  • Bedrijfspanden met lozing van alleen hemel- of grondwater, zoals een garagebox: € 314,00

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het direct aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater

Verhuizing

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Zwartewaterland woont automatisch terug.