Wat is het?

Sinds 1 januari 2024 bestaat planschade niet meer. Dit heet nu nadeelcompensatie