Op deze pagina vindt u de openbare bekendmakingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op deze pagina vind u een overzicht van openbare bekendmakingen en belangrijke data. 

Klik op een balk voor de inhoud van de bekendmakingen.

Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hasselt een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Mobiel stembureau

De burgemeester van Zwartewaterland maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland op woensdag 16 maart 2022 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand ovezicht vindt u de locaties en zittingstijden.

TIJDLOCATIEADRESPOSTCODEPLAATS
08:30 - 10:30 uurDe MeenteDorus Rijkerstraat 28281 DGGenemuiden
11:30 - 13:30 uurDe SchansPurperreigerlaan 348064 DCZwartsluis
14:30 - 16:30 uurDe HazelaarHet Gasthuysland 3008061 KL Hasselt

Uitsluitend de bewoners van deze locaties kunnen hier hun stem uitbrengen.

Zitting Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis van Zwartewaterland in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

De openbare zitting vindt digitaal plaats. U kunt de zitting volgende via www.zwartewaterland.raadsinformatie.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de besluiten die tijdens de zitting worden genomen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan moet u zich uiterlijk 1 februari 2022 aanmelden via verkiezingen@zwartewaterland.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Hasselt, 26 januari 2022

De voorzitter voornoemd,
E.J. Bilder
 

Proces verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland maakt het volgende bekend:
 
1.    Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland plaatshebben.
2.    Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Telvorenstraat 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3.    De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4.    Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL 91BNGH 0285 0928 71 ten name van Zwartewaterland, o.v.v. kandidaatstelling verkiezingen, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Team Verkiezingen 2022
Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt

Hasselt, 6 januari 2022

De voorzitter voornoemd,
E.J. Bilder
 

Heeft u gevonden wat u zocht?