In de gemeente Zwartewaterland wordt heel veel werk door vrijwilligers gedaan. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Wij vinden vrijwilligerswerk belangrijk en dat verdient ondersteuning. We zetten in op een duurzame relatie met vrijwilligers. Ook willen we de netwerken waar zij onderdeel van uitmaken versterken. We gaan in gesprek over hoe we de maatschappelijke opgaven samen kunnen aanvliegen.

We nemen daarom ook deel in de coördinatie van informele zorg. En we ondersteunen mantelzorg. Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een naaste die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg of ondersteuning voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Met het Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk zijn afspraken gemaakt over het bieden van diensten aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie

Lees meer over het thema vrijwilligers en mantelzorg op www.welzijnzwartewaterland.nl(externe link)