Wat is het?

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij het Meldpunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland. Dit kan online of per telefoon.

Hoe werkt het?

Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld geuroverlast of milieuoverlast van een bedrijf? Dan geeft u uw melding door via onderstaande link. U kunt met milieuklachten ook bellen met  088 525 10 50. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Naar het Meldpunt Milieu(externe link)