Meldpunt Goed Verhuurderschap

Heeft u te maken met ongewenste verhuurpraktijken door een particuliere verhuurder? Maak online een melding bij de gemeente.

U kunt een melding maken als:

 • U een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
 • U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau.

Aard van uw melding

Uw melding kan gaan over bijvoorbeeld:

 • Discriminatie.
 • Intimidatie of bedreiging.
 • Begrenzing waarborgsom.
 • Ontbreken schriftelijke huurovereenkomst.
 • Informatieplicht.
 • Begrenzing servicekosten.
 • Verbod dubbele bemiddelingskosten door verhuurbemiddelaars.
 • Huurcontract en arbeidscontract zijn niet gescheiden.
 • Melding met betrekking tot arbeidsmigranten

Melding maken

Ga eerst zelf in gesprek

Voordat u een melding maakt, gaat u altijd eerst in gesprek met uw verhuurder of huisbaas. Komt u er samen toch niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan maakt u een melding bij het Meldpunt Goed Verhuurderschap van de gemeente.

Als u er samen niet uitkomt

Voldoet de verhuur van de woning niet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of de verhuurder een boete geven.

Huurt u van een woningcorporatie?

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is niet voor meldingen over een woningcorporatie. Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt.

De Wet Goed Verhuurderschap

De Wet Goed Verhuurderschap gaat ongewenste verhuurpraktijken tegen. Op deze manier beschermt de wet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten. De gemeente moet controleren of verhuurders zich houden aan de regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Voor de verhuur aan buitenlandse werknemers gelden de volgende extra regels:

 1. Het arbeidscontract en huurcontract moeten gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever.
 2. De huurder moet schriftelijk geïnformeerd worden in een taal die zij begrijpen.