Verleent u langdurig en onbetaald zorg aan een familielid, vriend of buur? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen. Krijgt u mantelzorg? Dan kunt als waardering voor uw mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen. De aanvraag voor 2022 is inmiddels gesloten. Later volgend jaar kunt u een Mantelzorgcompliment voor 2023 aanvragen. 

Ondersteunende organisaties

Wist u dat u hulp en ondersteuning kunt krijgen bij mantelzorg? Bijvoorbeeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Voor jonge mantelzorgers is er ook Fun & Forget.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg biedt:

  • Een luisterend oor voor mantelzorgers van alle leeftijden;
  • Praktische ondersteuning door bemiddeling en advisering;
  • Mogelijkheden om in contact te komen met andere mantelzorgers;
  • Onafhankelijk advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
  • Belangenbehartiging van mantelzorgers;
  • Hulpverlening door inzetten van zorgvrijwilligers.

Contact

Steunpunt Mantelzorg
Karel Doormanstraat 30 (Teeuwland)
8061JR Hasselt
06 13014955

Fun & Forget

Soms komen kinderen door zorgen thuis onbedoeld op de tweede plek. Bijvoorbeeld bij gezondheids- of psychische problemen van een ouder, broer of zus. Of door financiële zorgen in het gezin. Fun  & Forget biedt deze kinderen tussen 6 en 18 jaar leuke activiteiten om lekker te ontspannen.

Meer info

www.bewegeninzwartewaterland.nl(externe link)
m.jansen@zwartewaterland.nl
06 - 30 40 85 76

Mantelzorgcompliment

De gemeente Zwartewaterland waardeert uw inzet en zorg voor een ander. Daarom kunt u als mantelzorger elk jaar het Mantelzorgcompliment krijgen. Het Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland beoordeelt uw aanvraag en verstrekt het compliment. Een mantelzorger heeft recht op één compliment per jaar. Dezelfde persoon kan dus niet in 1 jaar van verschillende cliënten een compliment ontvangen. Later volgend jaar kunt u een Mantelzorgcompliment voor 2023 aanvragen.