Jongerenraad

Groepsfoto van de jongerenraad

Wat is de jongerenraad

Voor het eerst krijgt Zwartewaterland een echte jongerenraad. Wat dat precies inhoudt? Vergelijk het met de gemeenteraad. Hierin zitten 19 raadsleden van verschillende politieke partijen. Zij vergaderen een paar keer per maand met de burgemeester en wethouders over alles wat er speelt in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe activiteiten voor jongeren of een straat die opnieuw moet worden ingericht.

Het college van B&W (wat ‘burgemeester & wethouders’ betekent) maakt het beleid hiervoor. De gemeenteraad kijkt of het ook echt uitgevoerd kan worden of dat het college misschien eerst nog wat dingen moet aanpassen.

Waarom een jongerenraad?

De gemeente wil ook héél graag horen hoe jongeren over deze onderwerpen denken. Groep 8 van CBS Het Anker in Hasselt kwam met het toffe idee van een jongerenraad. Een deel van de leerlingen sprak met de burgemeester over hoe zo’n raad er dan uit moet komen te zien. Deze jongeren, die inmiddels op de middelbare school zitten, hebben zich al aangemeld voor de jongerenraad.

Wat doet de jongerenraad?

Als je in de jongerenraad zit, denk je dus mee over belangrijke onderwerpen in onze gemeente. Maar dat niet alleen! Jij en jouw vrienden kunnen ook zelf dingen op de ‘politieke agenda’ zetten, zoals we dat noemen. Dat doe je tijdens de jongerenraadsvergadering. 

Vier keer per jaar overlegt de jongerenraad met burgemeester Bilder (of een wethouder) in de raadszaal van het gemeentehuis. Daar zit ook een ambtenaar bij die de gemeente vaak helpt met het maken en uitvoeren van het beleid. Hij of zij helpt jullie ook met de voorbereiding op de raadsvergaderingen. Zodat jullie precies weten wat er gaat gebeuren!