Wat is het?

Een eigenwijze kleuter of een zoontje die niet achter zijn spelcomputer vandaan te krijgen is. Een puberdochter die vindt dat middenin de nacht thuiskomen de normaalste zaak van de wereld is… Uw kind groeit en ontwikkelt zich. Opvoeden is leuk, maar kan ook voor veel vragen zorgen. 

Heeft u een vraag over de opvoeding of de gezinssituatie? U kunt bij de gemeente terecht met al uw vragen over jeugd. Vul het online aanmeldformulier in of bel 14 038 en vraag naar team jeugd.

Vraag om hulp

Wat moet ik doen?

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Vraag ons om hulp. Wij nemen uw vraag in behandeling. Of bel naar 14 038 en vraag naar team jeugd. Elke maandagochtend vindt er een screening plaats van de binnengekomen aanmeldingen. U krijgt dan een contactpersoon toegewezen. Deze persoon neemt in dezelfde week contact met u op om een afspraak te maken.

Advies of lichte ondersteuning

In uw situatie heeft u misschien voldoende aan een advies of wat lichte ondersteuning. Samen met een jeugdconsulent bekijkt u hoe u deze ondersteuning kunt organiseren. Hierbij kijken we ook naar wat uw directe omgeving (familie of vrienden) voor uw gezin kan betekenen.

Ondersteuning van een zorgaanbieder

Soms is er een zorgvraag die u niet zomaar kunt oplossen. Ook niet met hulp van uw gezin, omgeving en de jeugdconsulent. We maken samen met u een gezinsplan. Daarin staat een omschrijving van de hulpvraag en de resultaten die u als gezin wilt zien. Ook staan hier afspraken in over wie wat doet. Hier zoeken we dan een zorgaanbieder bij. De hulp start na een intakegesprek met de zorg. Ook de zorgaanbieder werkt met duidelijke doelen en resultaten. Zo is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren wat we van wie verwachten.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien

Op de websites van Opvoedinformatie Nederland en Opvoeden.nl vindt u alle informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kind.