In de gemeente Zwartewaterland wonen en werken veel arbeidsmigranten. Zij zijn van belang voor de economie in onze gemeente. Voor hun werkzaamheden hebben deze arbeidsmigranten tijdens hun verblijf een woning nodig in de buurt van het bedrijf. Verhuren van woonruimte aan arbeidsmigranten kan niet zomaar op elke plek. Ook moet een verhuurder toestemming hebben van de gemeente.

Als gemeente willen we dat de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente niet ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Voor de arbeidsmigranten zelf en voor bewoners uit de omgeving. Dat betekent een acceptabele woonruimte, geen geluidsoverlast en geen parkeerproblemen voor de buurt.

Voorwaarden

Daarom hebben we regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Die regels gelden als iemand een woning wil gebruiken of verbouwen voor het bewonen door meer dan 1 duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Deze voorwaarden zijn:

  • De woning voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.
  • De woning heeft een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
  • Belangen van derden worden niet in onevenredige mate geschaad.
  • Niet meer dan 10% van de woningen in een straat wordt bewoond door een niet duurzaam gemeenschappelijke huishouding.

Verder kijken we naar de milieuregelgeving voor de locatie van de woning. Met name als het gaat om woningen op of rondom bedrijventerreinen.

Verhuurt u  woonruimte voor 10 september 2020?

En heeft u in uw pand nog steeds arbeidsmigranten als huurders? Dan is het nodig dat u het overgangsrecht aanvraagt. Met dit overgangsrecht kunt u de verhuur aan arbeidsmigranten die maximaal een half jaar in onze gemeente werken en wonen voortzetten.

Online overgangsrecht aanvragen

Bent u na 10 september 2020 gestart met verhuur?

Dan heeft u hiervoor toestemming moeten vragen aan de gemeente. Heeft u dit niet gedaan? Bel ons op 14 038.

Wilt u starten met verhuur?

Bel ons op 14 038. We vertellen u dan aan welke eisen u moet voldoen. En kijken of de plek die u voorstelt hiervoor in aanmerking komt.