De drukrioolleidingen, de putten, de pompen en de besturingskasten zijn eigendom van de gemeente. De rioolleiding tussen uw huis of bedrijf naar het rioolgemaal is uw eigendom. Dit wordt de huisaansluiting genoemd.

In feite is het gemaal het overnamepunt tussen u en de gemeente. Soms zijn ook huisaansluitingen van de buren aangesloten op dit gemaal. Of is de huisaansluiting van de buren op uw huisaansluiting aangesloten. In dat geval bent u samen eigenaar van deze leidingen.

Bij het gemaal kan een extra rioolput (controleput) zitten. Op deze put is de afvoerleiding van uw woning dan aangesloten. Deze extra put is ook eigendom van de gemeente en kan worden gezien als het overnamepunt.

Waar u verantwoordelijk voor bent

Door onjuist gebruik kunnen de gemalen of leidingen verstopt raken. Ook kan het hele drukrioleringssysteem overbelast raken als u hier regenwater op loost.

Als hoofdgebruiker van het systeem heeft u de volgende verantwoordelijkheden:

  • U lost storingen of problemen op die optreden bij de huisaansluiting vanaf uw huis naar het overnamepunt.
  • U loost alleen afvalwater op de riolering.
  • U houdt de ruimte rondom het gemaal vrij zodat servicemedewerkers ongehinderd onderhoud kunnen uitvoeren.
  • U verschaft de servicemedewerkers zonder verhinderingen van hekwerken en struiken toegang tot het gemaal.

Zorg voor een goede bereikbaarheid

Om u bij storingen, klachten en onderhoud zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen we u dringend om het gemaal bereikbaar te houden. Door bijvoorbeeld overmatige begroeiing, bloembakken, hekwerken en voertuigen kan het gemaal of de put slecht bereikbaar zijn. Het is dan niet mogelijk om goed onderhoud uit te voeren. Is dit het geval? Dan reinigen en inspecteren we het gemaal niet. We kunnen u dan ook niet helpen bij storingen of verstoppingen. Bij storingen die optreden doordat wij geen onderhoud kunnen uitvoeren, brengen wij de kosten bij u in rekening.

Uitleg over huisaansluiting

Doorsnede drukriolering:

  1. Dit is de afvoerleiding van de woning/bedrijf.
  2. Dit is de pomp.
  3. Dit is de put.
  4. Dit is de drukrioolleiding.

De afvoerleiding en het afvalwater in de leiding is eigendom van u. De put, pomp en de kast zijn eigendom van de gemeente. Het overname punt ligt bij de stippellijn.