Wat is het?

De gemeente gaat deze winter voor de belangrijkste wegen net als voorgaande jaren over tot preventieve gladheidbestrijding. Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, geprobeerd wordt de preventieve strooiroutes voor het intreden van de gladheid al gestrooid te hebben. 

Strooiroutes

Bekijk de strooiroutes op de kaart hieronder. De strooiroutes staan ook (als bijlage achterin) in het Uitvoeringsplan Gladheid preventie en bestrijding 2021-2022. Het plan is onderaan deze pagina te downloaden.

Grotere kaart weergeven(externe link)

Op een aantal specifieke plaatsen waar bijzondere gladheid kan optreden, zoals (brug)hellingen etc., is het mogelijk dat ook bij niet langdurige gladheid handmatig gestrooid wordt. Indien noodzakelijk worden hier zoutkisten geplaatst.

Op zondag wordt er bij de kerken gestrooid. Op markten uitsluitend op marktdagen.

Beleid gladheidbestrijding

Omdat het strooien schadelijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Bovendien kan niet overal worden gestrooid en moeten er dus keuzes gemaakt worden. Op basis van verschillende wegcategorieën en soorten gladheid zijn de keuzes van gladheidbestrijding in het Uitvoeringsplan Gladheid 2021-2022 vastgelegd. U kunt dit plan onderaan deze pagina downloaden.

Gladheidsmeldingsysteem

De gemeente beschikt over een gladheidmeldingssysteem, zodat zij in combinatie met een gladheidverwachting van de provincie preventief kan strooien. De dienstdoende coördinator gladheidbestrijding beslist op grond van de gladheidverwachtingen of er wel of niet gestrooid wordt.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u een belangrijke bijdrage leveren door het voetpad voor uw woning of bedrijfspand goed begaanbaar te houden. Enkele tips voor bewoners om de gladheid op het trottoir te lijf te gaan, deze zijn:

  • Bij sneeuw is beter eerst te vegen en indien nodig daarna te strooien.
  • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
  • Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw.
  • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
  • Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt.
  • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Tijdens winterse omstandigheden is het voor u als weggebruiker verstandig uw rijgedrag aan te passen aan die specifieke omstandigheden. De kans bestaat namelijk dat niet overal is gestrooid en dat u met onverwachte gladheid te maken krijgt.

Klachten

Meldingen of klachten over gladheidsbestrijding kunt u doorgeven via het meldingenformulier of via T 14 038.

Heeft u gevonden wat u zocht?