Als u een laag inkomen heeft, dan bent u met de collectieve zorgverzekering goed verzekerd voor minder geld. De gemeente Zwartewaterland biedt samen met Zilveren Kruis zo’n collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis.

Aanvragen

Op dit moment kunt u de Gemeentepolis alleen nog aanvragen als u:

  • al een zorgverzekering bij Zilveren Kruis heeft
  • voor het eerst een zorgverzekering moet afsluiten

In alle andere gevallen kunt u aan het eind van het jaar een aanvraag doen voor de Gemeentepolis.

Gemeentepolis aanvragen(externe link)

Basisverzekering met aanvullende pakketten

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering met aanvullende pakketten. De gemeente betaalt mee aan de kosten van deze aanvullende pakketten. Zo blijft uw premie betaalbaar. 

U kiest uit drie aanvullende pakketten. Op www.gezondverzekerd.nl(externe link) leest u meer over de pakketten en de tarieven. Deze worden ieder jaar aangepast.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Gemeentepolis moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. U bent 18 jaar of ouder;
  2. U bent inwoner van Zwartewaterland;
  3. U bent niet studerend (voortgezet onderwijs, MBO, HBO of WO);
  4. U heeft geen achterstanden bij de huidige zorgverzekeraar;
  5. Uw inkomen is al 6 maanden niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm;
  6. U mag niet te veel vermogen hebben. 

Hoe hoog uw inkomen en uw vermogen maximaal mogen zijn voor de Gemeentepolis leest u hier(externe link). Vermogen zijn onder andere beleggingen en het saldo op uw bank- en spaarrekeningen.