Wat is het?

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Als u liever niet heeft dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U heeft altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA (externe link)of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

U kunt geheimhouding aanvragen of opheffen met onderstaand formulier.

DigiD linkGeheimhouding aanvragen of opheffen

U kunt uw aanvraag ook per post naar de gemeente sturen. Vul daarvoor het printformulier in. U stuurt dit formulier met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Zwartewaterland
Team Burgerzaken
Postbus 23
8060 AA Hasselt

We verwerken uw verzoek tot (opheffing van) geheimhouding in de Basisregistratie Personen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Wat kost het?

Het aanvragen of wijzigen van geheimhouding is kosteloos.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 5 werkdagen.

Extra informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.