Hoe werkt het?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte
 • bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis
 • bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. Als u wilt, kunt u ter plekke een afschrift van de geboorteakte kopen.

Wat moet ik doen?

 • Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u 1 extra werkdag de tijd.
 • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

U kunt aangifte van de geboorte online doorgeven.

DigiDAangifte geboorte

Wilt u de aangifte doen bij de balie van het gemeentehuis? Maar dan eerst online een afspraak.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die heeft)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die heeft)
 • akte van naamskeuze (als u die heeft)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring mee van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is.

Wat kost het?

Aangifte van geboorte is gratis.

Keuze achternaam

Als getrouwde ouders kunt u kiezen tussen de achternaam van de vader of de moeder. Bent u niet getrouwd? Dan kunt u alleen de naam van de vader kiezen als hij het kind heeft erkend. Zo niet, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. 

Een kind van getrouwde ouders krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U moet hierbij allebei persoonlijk aanwezig zijn. Daarom kunt u dit het beste doen tijdens de zwangerschap. U kunt als u getrouwd bent maar één keer naamskeuze doen. Na deze naamskeuze geldt de eenheid van naam binnen het gezin. Ieder volgend kind krijgt dezelfde achternaam.

Mag ik mijn kind 2 achternamen geven?

Dat kan vanaf 1 januari 2024. 
Ga voor meer informatie naar: Gecombineerde achternaam kiezen of de website van de Rijksoverheid