Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind is geboren.

Wat is het?

Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. De vader doet de aangifte van de geboorte. De moeder mag ook aangifte doen maar dit is niet verplicht. Als de vader geen aangifte kan doen, moet iemand aangifte doen die bij de geboorte was. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Openingstijden burgerzaken

Hoe werkt het?

U kunt alleen aangifte doen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Bevalt de moeder in het ziekenhuis in een andere gemeente? Dan moet u uw kind bij de burgerlijke stand van die gemeente aangeven. De eigen gemeente krijgt automatisch bericht van de geboorte.

Termijn

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind.

Keuze achternaam

Als getrouwde ouders kunt u kiezen tussen de achternaam van de vader of de moeder. Bent u niet getrouwd? Dan kunt u alleen de naam van de vader kiezen als hij het kind heeft erkend. Zo niet, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. U mag uw kind niet een achternaam geven die een combinatie is van de beide achternamen.

Een kind van getrouwde ouders krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U moet hierbij allebei persoonlijk aanwezig zijn. Daarom kunt u dit het beste doen tijdens de zwangerschap. U kunt als u getrouwd bent maar één keer naamskeuze doen. Na deze naamskeuze geldt de eenheid van naam binnen het gezin. Ieder volgend kind krijgt dezelfde achternaam.

Wat moet ik meenemen?

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte ongeboren vrucht
  • Eventueel een afschrift van de akte van naamskeuze

Afspraak maken geboorteaangifte

Geboorteaangifte met DigiD

Wat kost het?

Geboorteaangifte kost niets.

Heeft u gevonden wat u zocht?