Wat is het?

Op veel eikenbomen in Nederland kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ‘s nachts in groepen - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Daardoor de naam eikenprocessierups. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups.

Aanpak gemeente

We bestrijden de eikenprocessierups als deze zich bevindt op openbare plaatsen waar veel verkeer is (voetgangers en fietsers). Dit om het acute risico voor overlast en gezondheidsklachten te beperken. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor eikenprocessierups op eigen terrein.

Melding van eikenprocessierups

Inwoners die de processierups zien, worden gevraagd dit door te geven via het formulier melding openbare ruimte. U kunt ook bellen naar de gemeentewerf: 14 038. 

Meldingen openbare ruimte

Herkenning van de rups en van de nesten

Eikenprocessierupsen zijn 2-3 cm lange grijsgroene rupsen met lange (tot 1 cm), witte afstaande haren. Dit zijn niet de brandharen, deze zijn met het blote oog niet te zien. De rupsen hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart-rijen, waar de rups haar naam aan dankt. Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen zitten. Dit nest is gemaakt van lichtgrijze spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuiden en brandharen van de rupsen. Het nest ziet er uit als een zakvormige grijze buidel van spinnenrag en bevindt zich op de stam of onder een tak-oksel van een eik. De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom graag aan de zuidkant van de boomstammen.

Brandharen

Pas op voor de brandharen van de rups. De rups schiet deze minuscule haartjes af zodra hij zich bedreigt voelt. De brandharen zitten ook in het spinsel waaruit de nesten van de rupsen bestaan. Houdt dus de nodige afstand, zeker bij winderig weer.

Achtergrond

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De rups kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken. Denk aan allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten ontstaan door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes voorkomen. 

Meer informatie over de rups vindt u hier(externe link) en op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(externe link) of bekijk de digitale folders(externe link). Raadpleeg bij ernstige klachten uw huisarts. 

Folder eikenprocessierups

Heeft u gevonden wat u zocht?