Voor maatwerkvoorzieningen van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die voor u zelf geldt en op uw situatie is afgestemd.

Zo wordt een eigen bijdrage gevraagd voor begeleiding, dagbesteding, scootmobielen en hulp bij het huishouden. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor de maatwerkvoorzieningen rolstoelen, respijtzorg en tijdelijke opvang. Ook de voorzieningen door het (lokale) welzijnswerk worden aangeboden vallen niet onder deze eigen bijdrage.

De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). U ontvangt hiervoor van het CAK een factuur.

Door het Kabinet is besloten om in 2020 uit te gaan van het zogenaamde abonnementstarief. Dat wil zeggen dat u een vast tarief betaalt van € 19,-- per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat u afneemt en ongeacht uw inkomen of gezinssituatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?