Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kunt u denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, geloof, handicap of chronische ziekte.