SGP, CU en PvdA hebben samen het coalitieakkoord voor 2022-2026 opgesteld. Het motto van het coalitieakkoord is 'In vertrouwen verder bouwen'. 

Daarmee willen de 3 coalitiepartijen door op de ingeslagen weg. "We hebben de afgelopen jaren, samen met de inwoners, veel zaken opgepakt en uitgerold. Dit coalitieakkoord geeft ons de kans om die ingezette koers nu voort te zetten", zegt Maarten Slingerland, die namens de grootste partij (SGP) de formatie van de coalitie leidde. "Samen met onze inwoners en de raad zetten we een stabiele lijn voor de toekomst uit"

Ambities

In hun coalitieakkoord hebben de SGP, CU en PvdA een aantal ambities opgesteld. Zoals betaalbaar bouwen voor verschillende groepen en positieve gezondheid, zelfredzaamheid en volwaardig meedoen van inwoners. Maar ook een vitale economie en nieuwe leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied. Verder streven de nieuwe coalitiepartijen naar een goede en veilige bereikbaarheid, ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Met minder parkeeroverlast in de kernen en woonwijken. Ook willen de partijen samen de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en toegankelijker maken.