Wat is het?

De boa is een buitengewoon opsporingsambtenaar, een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa’s kunnen door verschillende organisaties worden ingezet om de veiligheid te handhaven. Bijvoorbeeld door organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de gemeente.

Wat doet een boa?

De boa reageert op meldingen en klachten. Bijvoorbeeld over parkeren of overlast door zwerfafval. Ze zijn zichtbaar in de gemeente. Ze dragen hun steentje bij om de gemeente leefbaar, veilig, schoon en bereikbaar te houden. Een boa mag bepaalde strafbare feiten opsporen en mag boetes uit schrijven op de terreinen waar hij of zij voor bevoegd is. Een boa handhaaft op de regels zoals beschreven in de Algemeen Plaatselijke Verordening en andere verordeningen. De gemeentelijke boa is te herkennen aan het blauwe uniform.

Wat zijn de bevoegdheden van een boa?

Boa’s zijn belangrijk bij het handhaven van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Zij mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen, personen aanhouden en boetes uitschrijven. Vaak is een boa specialist in een onderdeel van de wet of een verordening. Een boa mag alleen op dat gebied werken, waarvoor hij of zij is aangesteld en waarvoor hij of zij de juiste opleiding heeft afgerond. Een boa is vaak ook toezichthouder, zoals hieronder beschreven. Als een boa de toezichthoudersbevoegdheden gebruikt, kan hij geen bekeuring uitschrijven voor een overtreding die hij niet had kunnen constateren als hij alleen zijn boa-bevoegdheden had gebruikt.

Wat is een toezichthouder?

De gemeente Zwartewaterland heeft toezichthouders in dienst. Deze toezichthouders controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Denk daarbij aan de verleende vergunning of het geldende bestemmingsplan. De bevoegdheden van een toezichthouder staan in de Algemene wet Bestuursrecht (art. 5:11 en verder). De toezichthouder mag zonder toestemming op uw terrein komen en foto’s nemen. Voor het betreden van een woning heeft hij wel toestemming nodig. Een toezichthouder mag iemand staande houden voor het vaststellen van identiteit. Een toezichthouder kan geen boete uitschrijven, maar wel een sanctie opleggen.

Ervaart u overlast? Meld dit bij ons!

Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, parkeeroverlast van auto's of fietsen, rommel op straat of jeugdoverlast. U kunt hier een melding van maken.

Uw binnengekomen melding wordt beoordeeld. Hoofdregel: gevaar, schade en ernstig hinder is het belangrijkst. Uw melding wordt altijd onderzocht, en zo nodig beëindigd wanneer die inderdaad wordt geconstateerd. Bij anonieme meldingen en klachten, nemen we de klacht enkel in behandeling als we de klacht erg belangrijk vinden.

In verband met de privacy en het aantal meldingen ontvangt u van ons geen uitgebreide terugkoppeling over de wijze van afhandeling.

Melding doorgeven