Anders maaien

Samen met ROVA werken wij aan de pilot 'Anders maaien'. Met de pilot onderzoeken we het effect van het maaien op de biodiversiteit.

Bij het maaien kiezen we heel bewust de tijden en plekken waarin we wel of niet maaien. Zo zorgen we dat altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Deze insecten gebruiken de bloemen en planten als voedsel en schuilgelegenheid. Ook krijgen we hierdoor gevarieerdere bermen en bloemenweiden met zeldzamere en bijzondere bloemen. 

Lees meer informatie over de pilot op de website van ROVA.

Acht locaties

Op 8 locaties maait ROVA anders dan gebruikelijk. Dat doen ze bij de Koppel in Genemuiden en in Hasselt bij het Justitie Bastion, Om de Weede, nabij de camperparkeerplaats Buiten de Enkpoort en aan het Manegepad. In Zwartsluis gaat het om locaties aan de Stroombeek, Beatrixstraat en de Weteringallee.

Het maaien doen we als volgt:

  • We maaien in stroken en op afwisselende momenten.
  • Het maaisel halen we een paar dagen later weg. Zaden krijgen daardoor de kans zich te verspreiden en bloemen en planten kunnen zo beter groeien.
  • We zorgen dat we in de zomermaanden zoveel mogelijk bloeiende planten hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben.
  • We houden goed in de gaten of kruiden niet overgroeid raken met grassen.
  • Op elke locatie controleren we 3 keer per jaar welke kruiden aanwezig zijn en welke soorten bloeien. Dit helpt ons om de effecten te zien van het aangepast maaien op het insectenleven.

De pilot heeft in het eerste jaar positieve resultaten opgeleverd. De vergrassing zet niet door. Daarentegen komen juist steeds meer bloeiende kruiden op. De resultaten staan in de documenten hieronder.