Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. Dit gebeurt onder de naam AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Het AKJ voert deze opdracht uit voor alle gemeenten in Nederland. Het AKJ doet dit samen met collega’s van een aantal Zorgbelangorganisaties. De onafhankelijke vertrouwenspersonen hebben contact met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp.

Wie kan het AKJ inschakelen?

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met jeugdhulp kan het AKJ inschakelen. Het AKJ is er voor iedereen die vragen of klachten heeft over bijvoorbeeld het CJG (nu onderdeel Centrale Toegang) of over de organisatie die de jeugdhulp levert.

Contact met het AKJ

Wie de hulp van het AKJ nodig heeft, kan hen eenvoudig bereiken:

Het AKJ is ook via een contactformulier of via chat te bereiken. Kijk hiervoor op de website www.akj.nl.

Kosten

De dienstverlening van het AKJ is gratis.