Aangifte doen van iemand die in Zwartewaterland is overleden.

Wat is het?

Bij een sterfgeval kunt u het beste direct contact opnemen met een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de persoon die overleden is. U bepaalt zelf de inhoud van de begrafenis- of crematieplechtigheid.

Openingstijden burgerzaken

Hoe werkt het?

De aangifte van overlijden gebeurt bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar maakt de overlijdensakte op. Deze geeft ook een verlof tot begraven of cremeren af. Voor het begraven of cremeren van een overledene is toestemming (verlof) van de gemeente nodig. De begrafenisondernemer verzorgt namens de nabestaande meestal de aangifte en het verlof. De nabestaande mag dit ook zelf regelen. Maakt u dan een afspraak bij de ambtenaar burgerlijke stand.

Online aangifte overlijden doen

Overlijdensaangifte doen met eHerkenning

Let op: Om digitaal aangifte van overlijden met eHerkenning te kunnen doen, heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau EH2+. 

Registreren als uitvaartondernemer

Bent u als uitvaartondernemer nog niet bekend bij de gemeente Zwartewaterland, registreer u dan per mail bij burgerzaken via onderstaande knop. 

Registreren als uitvaartondernemer

Basisregistratie Personen(BRP)

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP) van de laatste woongemeente van de persoon die overleden is.  De gemeente geeft het overlijden door aan andere (overheids)instanties. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen. Als nabestaande moet u particuliere instanties zoals banken of verzekeringsmaatschappijen zelf op de hoogte stellen. U kunt daarvoor gebruik maken van een uittreksel van de overlijdensakte. Dit ontvangt u meestal van de uitvaartverzorger.

Moment van de begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. En niet later dan op de 6e werkdag na het overlijden. De dag van het overlijden telt niet mee. Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof. De gemeente van overlijden kan dit afgeven.

Wat kost het?

 • Een uittreksel overlijdensakte kost € 14,00. U kunt met pin of contant betalen.
 • De tarieven voor begraafplaatsen zijn te vinden op Overheid.nl.
  Klik op de link hieronder. Toets bij ‘locatie’ deze postcode in: 8061. Toets bij ‘titel’ deze zoekterm in: begraafrechten. Wanneer u op 'verordening begraafrechten' klikt en naar beneden scrolt, ziet u de actuele tarieven.  

Ga naar verordening begraafrechten

Wat moet ik meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) van uzelf.
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer.
 • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt). Deze ontvangt u van de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar tegen begrafenis of crematie, afgegeven door de Officier van Justitie. Tevens een verklaring van de schouwarts (geel waarschuwingsformulier).
 • Als uitstel van begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige.
 • Indien sprake is van ter beschikking stelling van de wetenschap: een originele handgeschreven wilsbeschikking van de overledene.
 • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van de gegevens van overlijden.
 • Contant geld of pinpas.

Heeft u gevonden wat u zocht?