Aangifte doen van iemand die in Zwartewaterland is overleden.

Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Rijksoverheid: Wat moet ik regelen bij overlijden(externe link)

Wat moet ik doen?

 • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • een afschrift van de overlijdensakte.

Online regelen

Overlijdensaangifte doen met eHerkenning

Let op! Om digitaal aangifte van overlijden met eHerkenning te kunnen doen, heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau EH2+.

Registreren als uitvaartondernemer

Bent u als uitvaartondernemer nog niet bekend bij de gemeente Zwartewaterland, registreer u dan per mail bij burgerzaken via onderstaande knop.

Registreren als uitvaartondernemer

Basisregistratie Personen(BRP)

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP) van de laatste woongemeente van de persoon die overleden is. De gemeente geeft het overlijden door aan andere (overheids)instanties. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen. Als nabestaande moet u particuliere instanties zoals banken of verzekeringsmaatschappijen zelf op de hoogte stellen. U kunt daarvoor gebruik maken van een uittreksel van de overlijdensakte. Dit ontvangt u meestal van de uitvaartverzorger.

Moment van de begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. En niet later dan op de 6e werkdag na het overlijden. De dag van het overlijden telt niet mee. Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof. De gemeente van overlijden kan dit afgeven.

Wat kost het?

 • Een uittreksel overlijdensakte kost € 16,60. U kunt met pin of contant betalen.
 • De tarieven voor begraafplaatsen zijn te vinden op Overheid.nl. Klik op de link hieronder. Toets bij ‘locatie’ deze postcode in: 8061. Toets bij ‘titel’ deze zoekterm in: begraafrechten. Wanneer u op 'verordening begraafrechten' klikt en naar beneden scrolt, ziet u de actuele tarieven.

Ga naar verordening begraafrechten(externe link)

Wat heb ik nodig?

 • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
 • geldig legitimatiebewijs van de aangever
 • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
 • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

 • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

 • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link). Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.