Het systeem van drukriolering is alleen geschikt voor afvalwater. Regenwater of grondwater mag niet op dit systeem geloosd worden en moet naar het oppervlaktewater.

Het systeem van pompen en de nauwe leidingen is namelijk te klein is om de grote hoeveelheden regenwater af te voeren. Rondom de woningen in het buitengebied is voldoende oppervlaktewater aanwezig om regenwater op te lozen.

Hier mag u het drukriool wel voor gebruiken:

  • Afvalwater uit de keuken, wc, badkamer of schrobputjes.
  • Bedrijfsmatige lozingen zoals melkspoelwater uit de melkkamer.

Hier mag u het drukriool niet voor gebruiken:

  • Regenwater.
  • Grondwater.
  • Water met dierlijke meststoffen.
  • Grondwater uit kruipruimtes en kelders of na gebruik in ontijzeringsmachines.
  • Water van verhardingen in of buiten stallen.