In de Omgevingsvisie Zwartewaterland staat welke opgaven we als gemeente hebben en wat we willen bereiken. Ook staat er hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Op deze pagina leest u waarom de gemeente een Omgevingsvisie heeft. 

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Zwartewaterland lezen waar de gemeente voor staat. Het biedt helderheid over welke kant/richting Zwartewaterland op wil ontwikkelen. De omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente kijkt of initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders in de omgevingsvisie. Daarmee draagt de omgevingsvisie bij aan snellere en eenduidige besluitvorming.

Omgevingsvisie verplicht door ingaan Omgevingswet

Met het ingaan van de Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en het rijk een omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie is de opvolger van de gemeentelijke structuurvisie. Het belangrijke verschil tussen een structuurvisie en omgevingsvisie is het integrale karakter van de omgevingsvisie. De visie geeft een samenhangend beeld van verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld water, natuur, milieu en gezondheid. Ook staat er in hoe Zwartewaterland zich wil ontwikkelen. De omgevingsvisie is een belangrijke basis voor de omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan en de omgevingsvergunningen. In de afbeelding hieronder staat een uitleg. 

Samenhang instrumenten omgevingswet

Omgevingsvisie helpt bij besluitvorming

In de Omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en partners van Zwartewaterland zien waar de gemeente voor staat. De omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente. Ook maakt de visie het mogelijk om voor iedere situatie een afweging te maken. Er is ruimte voor nieuwe ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie helpt bij een snellere en betere besluitvorming.
 

Omgevingsvisie heeft bindende functie

Het gemeentebestuur moet zich houden aan de omgevingsvisie. Alleen met een goede onderbouwing kan zij hier van afwijken. De gemeente toetst plannen van inwoners w het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan). Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, wordt gekeken naar de Omgevingsvisie. Lees hoe we de Omgevingsvisie Zwartewaterland gebruiken.

De uitgangspunten van de omgevingsvisie:

  • Een integrale visie door verbinden van opgaven op verschillende onderwerpen.
  • Een heldere leidende ambitie en een aantal verbindende hoofdopgaven.
  • Uitnodigend voor inwoners, ondernemers en partners door duidelijk te zijn over de inzet en rol van de gemeente.
  • Gebiedsgericht door per deelgebied heldere ambities en richtinggevende uitspraken te doen.
  • Participatief door het van begin af aan betrekken van onze inwoners, ondernemers en partners.

De omgevingsvisie is vormvrij. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze haar omgevingsvisie vormgeeft. De gemeente Zwartewaterland kiest voor een omgevingsvisie die via een website voor iedereen gemakkelijk is te raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?