Wat is het?

Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U kunt na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente aangeven hoe u wilt worden aangeschreven. Wij nemen uw keuze dan op in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank ook op de hoogte.

Formulier Verklaring Naamgebruik downloaden

Hoe werkt het?

U kunt op vier manieren aangeschreven worden:

  • Met uw eigen achternaam
  • Met de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam
  • Met de achternaam van uw partner
  • Met uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner

Let op:

Op officiële documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam. Eventueel aangevuld met de naam van de partner.

Wanneer aanvragen?

De keuze voor naamgebruik kunt u vóór of na het huwelijk of de registratie van het partnerschap doen. Doet u het verzoek van tevoren? Wij verwerken dit op de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt uw keuze voor naamgebruik altijd weer wijzigen.

Aanvragen indienen

U dient een verzoek in bij de gemeente waar u woont. Vul het formulier Verklaring Naamgebruik online in. Print het ingevulde formulier uit en lever het ondertekend in bij de balie Burgerzaken. U kunt het formulier ook opsturen naar de gemeente. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij.

Wat kost het?

Veranderen van het naamgebruik is gratis.

Wat moet ik meenemen?

Neemt u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee.