Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente.

Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

Maak een afspraak

Wat ben ik nodig?

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring is vormvrij, bij de digitale aangifte is deze ingebouwd.
     

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Ouder voor een minderjarig kind, kind dient wel in persoon erbij aanwezig te zijn;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden, die ook in persoon erbij aanwezig is.