Wat is het?

Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan via omgevingswet.overheid.nl(externe link). We handelen de aanvraag op de volgende manier af.

  • De gemeente controleert of ze de aanvraag in behandeling kunnen nemen.
  • De gemeente toetst de aanvraag aan de in de APV opgenomen weigeringsgronden.
  • De gemeente neemt een besluit en maakt deze bekend.
  • Belanghebbende kunnen binnen zes weken bezwaar maken.
  • Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning definitief.

Uitweg op provinciale weg

Voor uitwegen op een provinciale wegen geldt een meldingsplicht. U kunt voor meer informatie bellen naar de provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen, T 038-4998899.

Wat kost het?

Het aanvragen van een vergunning voor het maken van een uitweg kost .

De gemeente voert de werkzaamheden uit. Die kosten brengen we apart in rekening. De totale kosten hangen af van de werkzaamheden die we moeten uitvoeren. U mag de uitweg niet zelf aanleggen.

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (externe link)