Wat is het?

Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een jaarsubsidie aanvragen. U kunt deze subsidie online aanvragen of per post. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Online subsidie aanvragen (DigiD)

Hoe werkt het?

U kunt de subsidie online aanvragen. U kunt ook het aanvraagformulier downloaden (PDF). Print het formulier uit. Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente (postbus 23, 8060 AA Hasselt).

Aanvragen voor 1 september

Wilt u een jaarsubsidie aanvragen voor het jaar 2021? Dan moet u de aanvraag voor 1 september 2020 hebben ingediend. Aan het einde van het jaar stelt het college van burgemeester en wethouders het subsidieprogramma vast. Daarmee nemen zij een besluit over de ontvangen aanvragen. De aanvragers worden met een brief geïnformeerd.

Nieuwe regels: vanaf 2021 nieuwe aanvraagdata

De gemeenteraad heeft een nieuwe Algemene subsidieverordening vastgesteld. In de nieuwe Algemene subsidieverordening werken wij met andere termijnen voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies en onze beslissingen daarop. Dit doen wij om beter met u in gesprek te kunnen gaan over de besteding van de subsidie. Daarnaast geven wij u eerder duidelijkheid over de subsidie waarop u kunt rekenen. In 2020 gelden de termijnen zoals u ze van ons gewend bent. 2021 en 2022 zijn overgangsjaren. Hierdoor zijn soms de oude termijnen van toepassing, en soms de nieuwe termijnen. Vanaf 2023 gelden onze nieuwe termijnen in alle situaties. Hieronder geven wij schematisch een overzicht van de verschillende termijnen.

2020
U vraag aan Dit doet u uiterlijk U ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 2021 1 september 2020 31 december 2020
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 2019 1 september 2020 1 oktober 2020

2021
U vraagt aan Dit doet u uiterlijk U ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 2022 1 juni 2021 1 oktober 2021
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 2020 1 september 2021 1 oktober 2021

2022
U vraagt aan Dit doet u uiterlijk U ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 2023 1 juni 2022 1 oktober 2022
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 2021 1 september 2022 1 oktober 2022

2023 (en verder)
U vraagt aan Dit doet u uiterlijk U ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 2024 (e.v.) 1 juni 2023 (e.v.) 1 oktober 2023 (e.v.)
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 2022 (e.v.) 1 juni 2023 (e.v.) 1 oktober 2023 (e.v.)

Voorwaarden

De voorwaarden die hier voor gelden staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Zwartewaterland.

Vragen?

Hebt u nog vragen over subsidies? Bel dan naar het gemeentehuis, de heer J. Romkes, T 14 038 of mail naar j.romkes@zwartewaterland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?