Wat is het?

Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een jaarsubsidie aanvragen. U kunt deze subsidie online aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Online subsidie aanvragen

Hoe werkt het?

Aanvragen voor 1 juni

Wilt u een jaarsubsidie aanvragen voor het jaar 2023? Dan moet u de aanvraag voor 1 juni 2022 hebben ingediend. Voor 1 oktober 2022 stelt het college van burgemeester en wethouders het subsidieprogramma vast. Daarmee nemen zij een besluit over de ontvangen aanvragen. De aanvragers worden met een brief geïnformeerd.

Verantwoorden voor 1 september

Heeft u in het jaar 2021 een subsidie ontvangen van meer dan € 10.000,-- dan dient u verantwoording af te leggen. Dit kunt u online doen via het volgende formulier:

Verantwoordingsformulier

Via dit formulier vraagt u om definitieve vaststelling van subsidie die voor het jaar 2021 aan u is verleend. 

Heeft u een subsidie ontvangen van minder dan € 10.000,--? Dan hoeft u dit niet achteraf te verantwoorden. De subsidie is destijds direct definitief vastgesteld. 

Overgangsregeling indieningsdata

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe Algemene subsidieverordening van kracht. In de nieuwe Algemene subsidieverordening werken wij met andere termijnen voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies en onze beslissingen daarop. Dit doen wij om beter met u in gesprek te kunnen gaan over de besteding van de subsidie. Daarnaast geven wij u eerder duidelijkheid over de subsidie waarop u kunt rekenen. 2021 en 2022 zijn overgangsjaren. Hierdoor zijn soms de oude termijnen van toepassing, en soms de nieuwe termijnen. Vanaf 2023 gelden onze nieuwe termijnen in alle situaties. Hieronder geven wij schematisch een overzicht van de verschillende termijnen.

2022
U vraagt aanDit doet u uiterlijkU ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 20231 juni 20221 oktober 2022
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 20211 september 20221 oktober 2022

2023 (en verder)
U vraagt aanDit doet u uiterlijkU ontvangt van ons uiterlijk reactie op
Subsidie voor 2024 (e.v.)1 juni 2023 (e.v.)1 oktober 2023 (e.v.)
Aanvraag om vaststelling van de subsidie van 2022 (e.v.)1 juni 2023 (e.v.)1 oktober 2023 (e.v.)

Voorwaarden

De voorwaarden die hier voor gelden staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Zwartewaterland(externe link).

Vragen?

Hebt u nog vragen over subsidies? Bel dan naar het gemeentehuis, de heer J. Romkes, T 14 038 of mail naar j.romkes@zwartewaterland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?