Wat is het?

Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een jaarsubsidie aanvragen. U kunt deze subsidie online aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

DigiD linkOnline subsidie aanvragen

Wat moet ik doen?

Aanvragen voor 1 juni

Wilt u een jaarsubsidie aanvragen voor het jaar 2025? Dan moet u de aanvraag voor 1 juni 2024 hebben ingediend. Voor 1 oktober 2024 stelt het college van burgemeester en wethouders het subsidieprogramma vast. Daarmee nemen zij een besluit over de ontvangen aanvragen. De aanvragers worden met een brief geïnformeerd.

Verantwoorden voor 1 juni

Heeft u in het jaar 2023 een subsidie ontvangen van meer dan € 10.000 dan dient u verantwoording af te leggen. Dit kunt u online doen via het volgende formulier:

Naar het verantwoordingsformulier

Via dit formulier vraagt u om definitieve vaststelling van subsidie die voor het jaar 2023 aan u is verleend.

Heeft u een subsidie ontvangen van minder dan € 10.000? Dan hoeft u dit niet achteraf te verantwoorden. De subsidie is destijds direct definitief vastgesteld.

Voorwaarden

De voorwaarden die hier voor gelden staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Zwartewaterland.

Vragen?

Hebt u nog vragen over subsidies? Bel of mail naar de heer J. Romkes: 14 038 of j.romkes@zwartewaterland.nl.