Wat is het?

De gemeente stelt geld beschikbaar voor startersleningen. Een starterslening biedt uitkomst wanneer u als starter de financiering van een woning niet helemaal rond krijgt. U leent het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen. Dus het bedrag dat u extra nodig heeft om de woning te financieren.

De hoogte van de starterslening is maximaal 20% van de hele aankoopkosten van een woning, met een maximum van € 40.000. De maximale koopprijs van de woning is € 328.000.

Waar is het voor?

U kunt de starterslening gebruiken voor:

  • de aankoop een bestaande woning in de gemeente Zwartewaterland. De maximale koopprijs is € 328.000 inclusief verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele voorwaarden en normen.
  • de aankoop van een nieuwbouwwoning in de gemeente Zwartewaterland. De maximale koop-/aanneemsom is € 328.000. Dit is inclusief meerwerk. 

Hoe werkt het?

U meldt zich bij de gemeente Zwartewaterland om te vragen of er nog voldoende budget is. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan vult u het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Daarna krijgt u een toewijzingsbrief van burgemeester en wethouders. Als u die hebt, kunt u de digitale aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl). Verzamel daarbij eerst de nodige informatie (zie checklist). De SVn neemt niet volledige aanvragen niet in behandeling. De SVn werkt de aanvraag verder af.

Een starterslening vraagt u met uw DigiD aan via onderstaande knop.

Starterslening aanvragen

Of vul uw aanvraag in met behulp van het aanvraagformulier in PDF.

Voorwaarden

De voorwaarden om voor een starterslening in aanmerking te kunnen komen:

Over u zelf:

  • U of uw partner woont minimaal een jaar in de gemeente Zwartewaterland of u hebt vroeger minimaal vijf jaar in de gemeente gewoond. Dit controleren wij in de Basisregistratie Personen van de gemeente.
  • Als u niet in de gemeente woont of hebt gewoond: u of uw partner werkt voor ten minste 18 uur per week zelfstandig of in loondienst bij een bedrijf of instelling in de gemeente Zwartewaterland.

Over de woning:

  • De woning staat in de gemeente Zwartewaterland.
  • De woning heeft een maximale koopprijs van € 328.000.

Over het budget:

  • Er moet nog voldoende ruimte zijn in het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor startersleningen.