Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd)

Rioolaansluiting aanvragen

Heeft u het formulier ingevuld? Print het formulier uit, zet een handtekening op het formulier en voeg een duidelijke tekening toe. Op de tekening moet u de plaats van de gewenste aansluiting en de aan te sluiten voorzieningen aangeven. Dit zijn bijvoorbeeld het toilet en de keuken. 

Het formulier en de tekening stuurt u naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Wat kost het?

Een aansluitvergunning kost € 4.216,00

De voorzieningen op gemeentegrond die voor de aansluiting nodig zijn, worden door of namens de gemeente uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager.

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2024 (externe link)