De rekenkamer bestaat uit vijf leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn externe leden. Dit houdt in dat zij niet komen uit de gemeentepolitiek van Zwartewaterland. Daarnaast telt de Rekenkamercommissie drie leden uit de gemeenteraad. 

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit vijf leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn externe leden. Dit houdt in dat zij niet afkomstig zijn uit de gemeentepolitiek van Zwartewaterland. Daarnaast telt de rekenkamercommissie drie leden uit de gemeenteraad. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

De commissie bestaat uit:

  • de heer drs. W. van Deursen BLS MPM MBM, extern lid, voorzitter
  • mevrouw drs. M.P. Verheule, extern lid, plaatsvervangend voorzitter
  • de heer A. Beens, raadslid
  • mevrouw ing. H. Fijn-Bulten, raadslid
  • de heer R.D. van Zandwijk, raadslid
  • een ambtelijk secretaris ondersteunt de Rekenkamercommissie.

Heeft u een onderwerp?

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de Rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’? Dan kunt u dat aan de Rekenkamercommissie doorgeven. Omschrijf het onderwerp en noem kort waarom u denkt dat wij onderzoek moeten doen naar dit onderwerp. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Dat betekent dat er belangen en/of geld van meerdere burgers mee gemoeid is. De Rekenkamercommissie behandelt uw voorstel vertrouwelijk.

Contactgegevens Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Heeft u gevonden wat u zocht?