De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop het gemeentebestuur werkt of handelt. Elke gemeente is verplicht om een rekenkamer te hebben.

De Rekenkamercommissie bestaat uit 5 leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn externe leden. Zij komen niet uit de gemeentepolitiek van Zwartewaterland. De drie andere leden komen uit de gemeenteraad. 

De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter (extern lid): vacant
  • Plaatsvervangend voorzitter (extern lid): vacant
  • de heer A. Beens, raadslid
  • mevrouw ing. H. Fijn-Bulten, raadslid
  • de heer R.D. van Zandwijk, raadslid
  • een ambtelijk secretaris ondersteunt de Rekenkamercommissie.

Contact met de Rekenkamercommissie

Heeft u een onderwerp dat gaat om belangen of geld van meerdere inwoners? En wilt u dat de Rekenkamercommissie hier onderzoek naar doet? Dan kunt u zich melden bij de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie behandelt uw voorstel vertrouwelijk.

U stuurt uw post voor de Rekenkamercommissie naar:

Rekenkamercommissie gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt