Er zijn veel partijen betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de omgevingsvisie. De gemeente wil inwoners en organisaties het proces zoveel mogelijk laten volgen en actief mee laten doen. Op deze pagina leest u hoe de Omgevingsvisie tot stand is gekomen.

Het opstellen en uitvoeren van de omgevingsvisie is een ingewikkeld proces. Veel verschillende partijen zijn hierbij betrokken. Door zoveel mogelijk samen op te trekken hebben alle partijen invloed op inhoud en proces. We zorgen dat inwoners en partijen het proces kunnen volgen en actief mee kunnen doen. In woners hebben op twee momenten meegedacht. Via Reisbureau Kijk '38 en tijdens de Ontmoetingen. 

Fase 1: Reisbureau Kijk ‘38

Van maart tot en met juni 2018 trok Reisbureau Kijk ’38 er op uit. Medewerkers van het ‘reisbureau’ gingen in gesprek met inwoners over de toekomst van Zwartewaterland. 

Fase 2: Ontmoetingen

Daarna waren er in mei en juni 2019 zes Ontmoetingen. Tijdens de Ontmoetingen hebben we de opbrengst van het reisbureau besproken met inwoners. We zijn hier dieper op ingegaan. De uitkomsten gebruiken we niet alleen voor deze omgevingsvisie, maar ook voor de Leefbaarheidsplannen.

Heeft u gevonden wat u zocht?