Wat is het?

Als u een Omgevingsvergunning aanvraagt – voor bijvoorbeeld het bouwen van een dakkapel of het aanleggen van een hondenspeelveld - dan is het belangrijk dat u de omgeving bij de plannen betrekt voordat u de vergunning aanvraagt. U informeert uw buren en andere belanghebbenden of vraagt ze wat ze van de plannen vinden. Dat noemen we ook wel participatie. Zo zorgen we er samen voor dat de ideeën die u heeft, passen bij de wensen van de omgeving.

Wat betekent het voor mij?

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, geeft u als aanvrager aan hoe u de omgeving bij de plannen betrokken hebt. Ook laat u weten hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Dat geldt niet alleen voor u als inwoner. Wij als gemeente moeten ook belanghebbenden betrekken als we bijvoorbeeld een Omgevingsplan maken of wijzigen.

Als aanvrager wordt u aangemoedigd om aan participatie te doen, maar dat is niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

In de video hieronder leggen we u meer uit over participatie en wat dit voor u betekent.

Is er voor uw plan participatie nodig? 

Is het voor uw plan nodig en zo ja, hoe pakt u dit aan? Voor een kleine verbouwing van een huis is een andere aanpak nodig dan voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Om u op weg te helpen, hebben wij de participatiewijzer ontwikkeld. Na het invullen van deze participatiewijzer, krijgt u advies over de participatie die bij uw plan past. De vragen gaan over de grootte van uw plan, de maatschappelijke aandacht ervoor en de gevolgen voor de omgeving. Houd bij het invullen rekening met de belangen van omwonenden of anderen die te maken krijgen met het plan.

Naar participatiewijzer(externe link)

Ons participatiebeleid

Meer weten over participatie in de gemeente Zwartewaterland? Bekijk hieronder het participatiebeleid van de gemeente.