Wij geloven in de kracht van samenwerking. Door samen te werken met buurtgemeenten en andere overheden, wordt het effect van maatregelen veel groter. Daarom zijn wij partner in het samenwerkingsverband RIVUS. Samen met andere overheden uit West-Overijssel werken wij aan een watersysteem én woon- en leefgebied dat klaar is voor de toekomst.

Met de gemeenten Kampen, Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer maken wij deel uit van het samenwerkingsverband RIVUS. Ook drinkwaterbedrijf Vitens, de provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn bij RIVUS aangesloten.

Samen werken we aan een duurzaam en doelmatig watersysteem én denken we na over manieren om de omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat.

Samenwerken als basis

Met onze partners van RIVUS willen we meer samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer. Ook werken we aan de opdracht ‘klimaatadaptatie’ zoals staat beschreven in het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie(externe link) van het Rijk. Oftewel: samen denken we na over manieren om de leefomgeving in West-Overijssel aan te passen aan de toenemende droogte, hitte en regenval.

In de afgelopen jaren hebben we met samenwerken al veel bereikt. Zo is het watersysteem bijvoorbeeld minder kwetsbaar geworden én is de hele keten professioneler opgezet. 

Ambities voor 2022 - 2027

In het Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022 – 2027(externe link) zijn meerdere belangrijke ambities vastgelegd. Om die ambities waar te kunnen maken, hebben we een gezamenlijke strategie en uitvoeringsprogramma opgesteld. Zo werken we in West-Overijssel aan het beperken van de risico’s door klimaatverandering en voorkomen we eventuele schade. Het gaat daarbij om oplossingen die het lokale niveau overstijgen.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de afvalwaterketen bedrijfszeker is. Oftewel: dat alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering goed blijven werken, wat er ook gebeurt.

Meer weten over RIVUS en onze ambities en doelstellingen? Kijk op www.rivus.net(externe link) voor meer informatie.