In Zwartewaterland vinden we het belangrijk dat de stap naar duurzame energie in overleg en samen met onze inwoners oppakken. Samen werken we aan een duurzame, schone en groene gemeente.

In 2050 willen we in Zwartewaterland alle energie duurzaam opwekken. In het Programma Energietransitie van Zwartewaterland staat dat we in 2030 minimaal 49% van alle energie die we in Zwartewaterland gebruiken, binnen onze gemeentegrenzen duurzaam willen opwekken.

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een energiemix, met daarin de volgende verdeling:

  • 5 windmolens (van tenminste 3 MegaWatt)
  • 160.000 zonnepanelen op daken
  • 50 hectare zonneveld
  • Biovergister
  • Besparing van 465 Terra Joule (= 20% minder t.o.v. 2016)

Hiermee gaan wij op weg naar een aardgasvrij, energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Zwartewaterland. Het is een grote opgave. Want het is nodig om in de toekomst te kunnen wonen en werken in een leefbaar klimaat.