Geeft uw bedrijf geluidhinder voor omwonenden? Dan heeft u daarvoor mogelijk een ontheffing nodig. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig op het Bouwbesluit, in andere gevallen op de Algemeen plaatselijke verordening (Apv). Hieronder leest u hier meer over.

Ontheffing Bouwbesluit

Ervaart de omgeving geluidsoverlast van uw bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden buiten reguliere tijden of dagen? Dan is een ontheffing nodig van het Bouwbesluit. U heeft een ontheffing van het Bouwbesluit nodig als: 

  • u bouw- en sloopwerkzaamheden wilt uitvoeren tussen 19.00 en 07.00 uur of op zon- en feestdagen;
  • u bouw- en sloopwerkzaamheden wil uitvoeren tussen 7.00 en 19.00 uur, waarbij de geluidsnormen uit artikel 8.3, tweede lid Bouwbesluit worden overschreden (zie onderstaande tabel)
Geluidnormen artikel 8.3, tweede lid Bouwbesluit
Dagwaarde≤ 60 dB(A)> 60 dB(A)> 65 dB(A)> 70 dB(A)> 75 dB(A)> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduuronbeperkt50 dagen30 dagen15 dagen5 dagen0 dagen

Wilt u een ontheffing van de geluidsnormen uit het Bouwbesluit? Volg dan de stappen in de omgevingsvergunning als uw bedrijf deze van de gemeente krijgt.

Ontheffing Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Wilt u (’s nachts) werkzaamheden aan de infrastructuur uitvoeren waarbij sprake is van geluidhinder? Bijvoorbeeld asfalteren, slijpwerkzaamheden of onderhoud aan bruggen. Dan heeft u een ontheffing nodig van de Apv. Een ontheffing van de Apv is niet van toepassing op geluidsoverlast waarvoor een ontheffing o.g.v. het Bouwbesluit is verleend (of vereist).

U kunt een ontheffing aanvragen via onderstaande knop

Aanvraagformulier ontheffing geluidshinder algemene plaatselijke verordening
 

Wat kost het aanvragen van een ontheffing?

Een ontheffing op basis van het Bouwbesluit is gratis.

Voor het aanvragen van een ontheffing van artikel 4:6 Apv betaalt u € 31,50 (tarief 2022). U betaalt de ontheffing op basis van de Apv ook als u uiteindelijk geen ontheffing krijgt.

Wanneer ontvang ik een beslissing op mijn aanvraag?

Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ontheffing geluidhinder

Het kan voorkomen dat u ontheffing geluidhinder wilt aanvragen voor iets anders dan werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor een evenement. Neem dan contact op met team VTH, T. 14 038.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?