Traditioneel kiest de gemeentelijke overheid vaak voor een sturende of uitvoerende rol. Daarbij wordt specialistische vakkennis ingebracht die belangrijk is voor een effectieve inzet van middelen. Maar die rol verandert. Want deze tijd vraagt om een overheid die vooral samenwerking en gesprek met inwoners en partners zoekt. Het gaat om een mix van betrokkenheid van deelnemers, een procesmatige benadering, communicatie, samenwerking en vakkennis.

Inwoners pakken samen met de gemeente kansen in hun leefomgeving op

De samenwerking met inwoners kan op verschillende manieren vorm krijgen. In onze gemeente denken en doen inwoners mee. Met een inwonersinitiatief kunnen inwoners kansen die ze zien in hun eigen leefomgeving samen met de gemeente aanpakken. Dit heeft voor de overheid en voor de inwoners voordelen. Het is belangrijk om vooraf duidelijk vast te leggen wat je van elkaar kan en mag verwachten. Het managen van verwachtingen bij de start is een voorwaarde voor het slagen van de samenwerking.

Manier van samenwerken met inwoners vastgelegd 

Hoe wij samenwerken met inwoners is vastgelegd in “Zo zijn onze manieren”.