Wat is het?

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Hoe werkt het?

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden(externe link) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Wat heb ik nodig?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Wat kost het?

De kosten moet u bij de aanvraag per pin of contant betalen. Let op: u krijgt uw geld niet terug als uw verzoek wordt afgewezen. De kosten voor het indienen van het verzoek bedragen:

 • Naturalisatie 1 persoon: € 945
 • Naturalisatie 1 persoon, verlaagd tarief: € 703 *
 • Naturalisatie echtpaar: € 1.206 **
 • Naturalisatie echtpaar verlaagd tarief: € 965 *
 • Naturalisatie voor ieder minderjarig kind waarvoorbij het verzoek van de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit wordt gevraagd: € 139
 • Optieverklaring enkelvoudig: € 200
 • Optieverklaring echtpaar: € 342 **
 • Mede-opterend kind: € 22

* Het verlaagd tarief is alleen voor staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV).
** Met echtpaar wordt bedoeld: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden.

Extra informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

Hierdoor kunt u staatloos worden.