Wat is het?

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding. Dit kan voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding voor de aanslag van het GBLT (waterschap) kunt u niet meer bij de gemeente terecht. Vanaf 1 januari 2020 doet u dat bij het GBLT.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • Uw inkomen hetzelfde of lager is dan het bijstandsniveau
  • U weinig spaargeld en bezittingen heeft

Bent u ouder dan 65 jaar? Of heeft u kosten voor kinderopvang? Heeft u een partner en/of inwonende kinderen boven de 21 jaar met een inkomen? Dan houden we daar rekening mee bij het bepalen van uw inkomen.

Beperkingen

Voor de afval ledigingen kunt u kwijtschelding aanvragen voor maximaal 3 containerledigingen restafval (grijs) of voor maximaal 15 aanbiedingen restafval bij een ondergrondse verzamelcontainer. Voor de overige belastingen en heffingen is kwijtschelding mogelijk tot het bedrag van de aanslag. Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Aanvraagformulieren

U kunt kwijtschelding aanvragen met één van deze formulieren:

Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Heeft u gevonden wat u zocht?