De gemeente Zwartewaterland heeft nog diverse kavels beschikbaar op bedrijventerrein Kranerweerd in Zwartsluis. De kavels zijn gelegen op korte afstand van het Meppelerdiep op een gemengd bedrijventerrein waar veel watergerelateerde bedrijven zijn gevestigd.