Wij willen in het centrum de Hoogstraat beter inrichten en het verkeer veiliger laten doorstromen. Met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarom maken we van de Hoogstraat een straat met eenrichtingsverkeer.

De binnenstad van Hasselt moet een plek zijn waar het prettig wonen en fijn winkelen is. Goed bereikbaar met ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarvoor maakten we in 2014 al een centrumplan. Door dit plan legden we eerder al de Rivierboulevard aan en richtten we verschillende straten opnieuw in. Ook kwamen er extra parkeerplaatsen aan de Van Nahuysweg, de Grintwal en het Diamanten Bolwerk. We gaan nu aan de slag met het verbeteren van de doorstroom van het verkeer.

Het plan voor eenrichtingsverkeer in het centrum van Hasselt is niet nieuw. Eerder bespraken we een voorstel voor eenrichtingsverkeer met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad. De gemeenteraad nam op 10 december 2020 een principebesluit voor eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. We leggen nu de keuze voor de richting van het verkeer voor.

Waarom eenrichtingsverkeer?

We willen de leefbaarheid verbeteren. Voor de bewoners én de bezoekers van het centrum. Door de smalle straten is er op sommige plekken weinig ruimte voor auto's om elkaar te passeren. Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat zorgt ervoor dat het verkeer beter kan doorstromen. We maken daarnaast meer ruimte voor voetgangers en fietsers. En kijken naar de kansen voor parkeren, bankjes en groen. We maken een ontwerp voor een autoluwe Hoogstraat. Dat ontwerp leggen we voor aan de inwoners van het centrum. 

Wat wordt de richting?

Deze route gaat vanaf de kruising van de Hoogstraat met de Markt richting de Zwartewaterweg/Buiten de Venepoort. We bespraken dit al met de verkeerscommissie, politie en het Stadsteam. Begin mei publiceren we hiervoor een verkeersbesluit.

Waarom nu deze keuze?

Om de leefbaarheid in de binnenstad van Hasselt te verbeteren, willen we de Hoogstraat inrichten als een straat voor eenrichtingsverkeer. De aanleg van de parallelweg langs de N331 als extra ontsluiting voor het centrum biedt volgens ons de kans om nu de keuze voor de rijrichting te maken. Het geeft niet alleen een extra impuls aan een betere verkeerscirculatie, maar draagt ook bij aan verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de Hoogstraat. 

Waarom de keuze voor deze rijrichting?

Die rijrichting vanaf de kruising van de Hoogstraat met de Markt richting de Zwartewaterweg/Buiten de Venepoort bespraken we met de verkeersadviescommissie, de politie en het Stadsteam. Deze route kreeg daarbij de voorkeur. De richting sluit logischer aan op de bestaande verkeersstromen en draagt bij aan het voorkomen van sluipverkeer. Ook zorgt deze rijrichting ervoor dat het verkeer bij het kruispunt Buiten de Venepoort-Vaartweg-Zwartsluizerweg beter kan doorrijden.

Wat is de invloed van bewoners?

We willen onze inwoners zorgvuldig meenemen bij ons besluit over de rijrichting. Daarom krijgt iedereen de kans om uiterlijk 19 april te onderbouwen waarom onze keuze voor rijrichting juist wel of juist niet geschikt is. Op basis van de reacties die we ontvangen, nemen we een besluit dat breed word gedragen.

Wat zijn de gevolgen voor de rest van de binnenstad?

Met de keuze voor eenrichtingsverkeer willen we het centrum autoluw maken. Door het plaatsen van verkeersborden voorkomen we dat automobilisten kiezen voor een andere route waardoor de verkeersdruk alsnog hoog blijft. In het begin houden we goed in de gaten of de druk op omliggende straten van de Hoogstraat toeneemt.

Hoe kom ik in de nieuwe situatie met de auto de binnenstad in?

Dit kan straks op verschillende manieren. De belangrijkste toegangsweg wordt de nieuw aan te leggen verbinding vanaf de rotonde bij de Vaartweg via een nieuw aan te leggen weg langs Bodewes en dan onder de brug door aansluitend op de Van Nahuysweg.

Daarnaast kan het verkeer via de Nieuwstraat en bestaande verbindingen rijden. Het huidige tweerichtingsverkeer in de Hoogstraat vervangen we door tweerichtingsverkeer over de nieuwe route met eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat.

Wat verandert er voor de bevoorrading van horeca en winkels?

Het verkeer kan de route gebruiken, zoals hierboven staat beschreven.

Hoeveel parkeerplaatsen komen in de Hoogstraat?

We maken een ontwerp voor een nieuw inrichting van de Hoogstraat. Daarbij kijken we naar de kansen voor parkeren, bankjes en groen. Dat ontwerp leggen we voor aan de inwoners van het centrum.

Wat verandert er nog meer?

Door het instellen van eenrichtingsverkeer verbeteren we de leefbaarheid in het centrum. Maar dat doen we ook door de Hoogstraat opnieuw in te richten. We zorgen voor meer groen, bankjes en ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook zorgen we voor parkeerplaatsen voor auto's en fietsen. We maken hier een ontwerp voor. Dat ontwerp leggen we daarna voor aan de inwoners van het centrum. 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u zich aan voor onze nieuwsbrief(externe link)