Wat is het?

Een individuele inkomenstoeslag is hulp in de vorm van een geldbedrag. Dit bedrag kunt u gebruiken voor de aankoop of vervanging van noodzakelijke spullen in huis. Bijvoorbeeld voor een bankstel, koelkast of wasmachine.

Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Het maakt niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is: 

 • Alleenstaande: € 433 per jaar
 • Alleenstaande ouder: € 564 per jaar
 • Gehuwden: € 627 per jaar

Hoe werkt het?

U kunt de inkomenstoeslag online aanvragen met DigiD. Of online invullen en per post versturen naar de gemeente.

Voor bijstandsgerechtigden:

DigiD linkIndividuele inkomenstoeslag aanvragen

Of vul het formulier online in en stuur het per mail of post naar de gemeente.

Voor niet-klanten:

DigiD linkIndividuele inkomenstoeslag aanvragen

Of vul het formulier online in en stuur het per mail of post naar de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan vult u het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag bijstandsgerechtigden’ in.

Heeft u geen bijstandsuitkering? Gebruik dan het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag voor niet-klanten’. Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf.
 • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN.
 • Bewijsstukken omtrent huisvesting.
 • Bewijsstukken van inkomen of uitkering over de afgelopen drie maanden.
 • Bewijsstukken van bezittingen en/of schulden.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente en staat ingeschreven als inwoner van Zwartewaterland.
 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is voor lange tijd laag. Dit is het geval als deze over de afgelopen drie jaren niet hoger was dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende maximum.