Wat is het?

Heeft u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Het maakt niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen.

Vervanging noodzakelijke spullen in huis

Een individuele inkomenstoeslag is hulp in de vorm van een geldbedrag. Dit bedrag kunt u gebruiken voor de aankoop of vervanging van noodzakelijke spullen in huis. Bijvoorbeeld voor een bankstel, koelkast of wasmachine.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag is … per jaar:

Alleenstaande€ 398,00
Alleenstaande ouder€ 518,00
Gehuwden€ 576,00

Hoe werkt het?

Onder Online regelen op deze pagina vindt u het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. U kunt het formulier online versturen met DigiD (gebruik het aanvraagformulier waar 'DigiD' achter staat). U kunt het formulier ook online invullen en printen (gebruik het formulier waar 'printen' achter staat).

Aan te leveren bewijsstukken voor personen met een bijstandsuitkering

Personen met een bijstandsuitkering van de gemeente Zwartewaterland gebruiken het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag bijstandsgerechtigden’. Aan te leveren bewijsstukken:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor personen met een bijstandsuitkering.

Aan te leveren bewijsstukken voor personen zonder bijstandsuitkering

Personen zonder bijstandsuitkering gebruiken het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag voor niet-klanten’. Aan te leveren bewijsstukken:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor personen zonder bijstandsuitkering;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf;
 • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN;
 • Bewijsstukken omtrent huisvesting;
 • Bewijsstukken van inkomen of uitkering over de afgelopen drie maanden;
 • Bewijsstukken van bezittingen en/of schulden.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente en staat ingeschreven als inwoner van Zwartewaterland.
 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is voor lange tijd laag. Dit is het geval als deze over de afgelopen drie jaren niet hoger was dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende maximum

Wat moet ik meenemen?

Volledig ingevuld aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag met bijbehorende bewijsstukken

Heeft u gevonden wat u zocht?