Wat is het?

Voor een goede waardebepaling van bedrijfsruimten in onze gemeente verzamelt de gemeente huurtransacties van niet-woningen, zoals winkels en kantoren.

Wij gebruiken deze gegevens voor de waardebepaling van uw object, maar ook voor andere objecten. Dat doen wij met de actuele gegevens over het marktniveau en de marktontwikkelingen. Zo bereiden wij de WOZ-beschikkingen voor het volgende WOZ-tijdvak voor.

Hoe werkt het?

Als u een uitnodiging ontvangt om de huurgegevens aan ons door te geven, dan kunt u deze hier online invullen. heeft u vragen? Bel ons op 14 038.

Huurgegevens invullen

U bent verplicht om ons de juiste informatie te geven. Dit staat in:

  • artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen
  • artikel 1 Besluit gegevensverstrekking Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)