Wat is het?

Een eigenwijze kleuter, een zoontje dat niet achter zijn Nintendo vandaan te krijgen is, of een puberdochter die vindt dat middenin de nacht thuiskomen de normaalste zaak van de wereld is. Uw kind groeit en ontwikkelt zich. Opvoeden is leuk, maar kan tegelijkertijd ook veel vragen met zich meebrengen. Heeft u een vraag over de opvoeding of de gezinssituatie? U kunt bij de gemeente terecht met al uw vragen over jeugd. Vul het online aanmeldformulier in of bel 14 038 en vraag naar team jeugd.

Online aanmeldformulier

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Vul het aanmeldformulier in. Wij nemen uw vraag in behandeling. Of bel naar 14 038 en vraag naar team jeugd. Elke maandagochtend vindt er een screening plaats van de binnengekomen aanmeldingen. U krijgt dan een contactpersoon toegewezen. Deze persoon neemt in dezelfde week contact met u op om een afspraak te maken.

Advies of lichte ondersteuning

In uw situatie heeft u misschien voldoende aan een advies of wat lichte ondersteuning. Samen met een jeugdprofessional bekijkt u hoe u deze ondersteuning kunt organiseren. Hierbij wordt ook gekeken wat uw directe omgeving (familie of vrienden) voor uw gezin kan betekenen.

Ondersteuning van een zorgaanbieder

Soms is er een zorgvraag die u niet zomaar kunt oplossen. Ook niet met hulp van uw gezin, omgeving en de jeugdprofessional. Er wordt dan samen met u een gezinsplan gemaakt. Daarin staat een omschrijving van de hulpvraag en welke resultaten u als gezin wilt zien. Ook staan hier afspraken in over wie wat doet. Hier zoeken we dan een zorgaanbieder bij. De hulp start na een intakegesprek met de zorg. Ook de zorgaanbieder werkt met duidelijke doelen en resultaten. Zo is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren wat er van wie wordt verwacht.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien

Op de website van Opvoedinformatie Nederland vindt u alle informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kind.