Servicepunt

De griffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en voor u als burger. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Dat doet ze door onder meer de vergaderingen voor te bereiden.

  Contact inwoners en organisaties

  Een ander belangrijke functie van de griffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De griffie helpt u als u een onderwerp onder de aandacht van de raad wilt brengen. De griffie helpt u als u een onderwerp onder de aandacht van de raad wilt brengen. Maar ook als u wilt inspreken bij een vergadering van de raad. U kunt ook via de griffie de raad uitnodigen om op bezoek te komen.

  E-mail of brief

  Als u schriftelijk iets onder de aandacht van de raad wilt brengen, kunt u een e-mail of brief sturen. 

  Brieven kunt u sturen naar het volgende adres:
  Gemeenteraad Zwartewaterland
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt

  E-mail of brief op lijst ingekomen stukken

  Heeft u een brief of e-mail gestuurd aan de raad? Dan vindt u deze terug op de lijst ingekomen stukken van een volgende raadsvergadering. De raad beslist over alle ingekomen stukken hoe zij deze afhandelen. De inhoud van uw brief/e-mail wordt niet gepubliceerd. Pers en belangstellenden kunnen uw brief/e-mail wel opvragen. Uw brief/mail wordt dan geanonimiseerd ter beschikking gesteld.

  Contactgegevens griffie

  Telefoonnummer: 14 038

  E-mailadres: griffie@zwartewaterland.nl

  • Griffier: Heleen Schotanus-Schutte
  • Adjunct-griffier: Geke Jordens-Rook
  • Raadsondersteuning: Femke van Dijk-Kloosterman